Psychomotorische therapie

Wat?

Als kinderen wat "klunzig" overkomen, af en toe struikelen, iets laten vallen of stukmaken,... kan psychomotorische therapie aangewezen zijn.

Ook wanneer kinderen moeite blijken te hebben met knippen, kleuren, schrijven, veters strikken, tanden poetsen, aankleden, knoopjes sluiten, fietsen, touwtje springen, e.d.... Kortom zowel bij problemen met grote gecoördineerde bewegingen als kleine gecontroleerde vingerbewegingen kan er met psychomotorische therapie aan de slag gegaan worden.

 

Psychomotoriek is de verbinding tussen

onze bewegingen (lichaam) enerzijds en

onze (psyché) onze persoonlijkheid anderzijds.

 

Bij de psychomotorische therapie worden we ons bewust van ons eigen lichaam, we leren onze krachten doseren en onze impulsen te beheersen. Coördinatie-oefeningen worden gestimuleerd, wat invloed kan hebben op het herkennen en produceren van letters (zie schrijfmotoriek).

 

psychomotoriek en sensorische informatieverwerking groepspraktijk Vaartland Manon Mercier

Doel

Het doel is dat het kind zijn/haar motorische vaardigheden verder kan ontwikkelen zodat hij/zij mee kan met de rest van de klasgenoten.

  • meer zelfvertrouwen ontwikkelen,
  • probleemoplossend kunnen denken,
  • minder faalangstig zijn,
  • meer kennis hebben over eigen functioneren,
  • spanningen en frustraties kunnen kanaliseren om op een rustige en duidelijke manier te kunnen zeggen wat het kind denkt en voelt,...

Samen met het kind, ouders, klasleerkracht, begeleiders van de sportclubs, zoeken we naar de beste ondersteuning/handvaten/hulpmiddelen zodat het kind kan doen wat hij/zij belangrijk vindt.

Psychomotorisch onderzoek

Bij vermoeden van DCD (developmental coordination disorder) of visueel-motorische problemen, kan ik een psychomotorisch onderzoek uitvoeren. Een multidisciplinair team staat ook voor u klaar om andere aspecten te onderzoeken en u en uw kind de juiste zorg te kunnen bieden in de groepspraktijk Vaartland te Willebroek

 

Werkwijze

U komt de eerste keer samen met uw kind voor een kennismakend gesprek. Indien u doorverwezen bent door een collega zal ik eerst met hem/haar overleggen zodat we direct aan de slag kunnen gaan.

Na de intake bent u vrij te beslissen of we samen aan de slag gaan of niet. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt er een reeks van 10 sessies vastgelegd. De sessies vinden plaats op wekelijkse of tweewekelijkse basis.

 

Waar?

Psychomotorische therapie wordt gegeven in de groepspraktijk Vaartland te Willebroek, Overwinningsstraat 101/A

 

Prijs?

Een sessie duurt 50min en bedraagt €60.

 

Annulatie

Indien u niet aanwezig kan zijn op een geplande sessie, verwittigt u me telefonisch (0498130679) of via mail: manon@praktijkvaartland.be minstens 48uur op voorhand. indien u later verwittigt wordt de volledige sessie aangerekend.

 

Meer info?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.