Hoe verloopt het?

Kennismaking

 

We beginnen met een kennismakingsgesprek. Tijdens de kennismaking met mij, met de ezels en met de omgeving, kan jij je (hulp) vraag schetsen. Zo kan ik nagaan of ik al dan niet een antwoord kan bieden op je vraag en kan ik je inzicht geven in het verdere verloop. Dan kan jij beslissen of je samen in zee wil gaan.

Intake

Als je een ergotherapeutische hulpvraag hebt, waarbij ErgoEzel een meerwaarde kan bieden, volgt er een Intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we na wat je mogelijkheden en je interesses en je noden zijn. De hulpvraag wordt geanalyseerd en duidelijke meetbare ergotherapeutische doelstellingen worden gedefinieerd.

Ergotherapiesessies

Ergotherapiesessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats naargelang jouw mogelijkheden en je wensen. Ergotherapiesessies worden in reeksen van 10 gegeven met een tussentijdse evaluatie. Een reeks kan steeds worden stopgezet zolang er 48uur voor de volgende afspraak wordt afgebeld.

evaluatie en rapportering

Het ontwikkelingsproces dat jij doorloopt, wordt stelselmatig, na elke sessie gerapporteerd. Na de vijfde en tiende sessie zijn er vaste evaluaties voorzien. Op deze momenten kijken we naar de vorderingen die je gemaakt hebt. We reflecteren multidisciplinair en herbekijken de doelstellingen die aan jouw nieuwe competenties en nieuwe vragen worden aangepast.